DEČIJE RADIONICE

mesto znanja i budućnosti

Pružite vašoj deci mogućnost da se izraze

 Pohađajući naše dečije radionce, vaša deca će zahvaljujući govornim vežbama, muzici i plesu, biti podstaknuta da pravilno razviju govor, kogniciju i motoriku, a sve to na vrlo interesantan način - kroz igru! Integracija govora, muzike i plesa omogućava sveobuhvatan razvoj dece.

Radionica engleskog jezika

Jezik. Edukacija. Budućnost.

Šta je Radionica engleskog jezika?

Radionica engleskog jezika pruža mogućnost da vaše dete kroz razni audio i vizuelni sadržaj upoznaju sa osnovama engleskog jezika. Aktivnosti su pažljivo osmišljene da se kod vašeg deteta podstakne želja za učenjem i poboljša koncentracija i pamćenje.

malidzin00046

Slušanjem muzike

Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih sposobnosti, kao i na celokupni nervni sistem. Učenjem i pevanjem ritmičnih pesmica, igranjem muzičkih igara u marširanjem uz muziku usavršava se koordinacija pokreta, osećaj za ritam, memorija, koncentracija i sposobnost slušanja. Muzika pomaže deci da se razviju, da shvate svet koji ih okružuje i da iskažu svoja osećanja.

malidzin00061

Uz ples i igru

Ples budi osećaj za lepo, obogaćuje život i donosi radost. Stvara osećaj fizičke i psihičke opuštenosti i poboljšava međuljudsku komunikaciju. Plesanjem se kod dece postiže bolji tonus mišića, držanje tela, ravnoteža i koordinacija pokreta, poboljšava se cirkulacija i pospešuje se rad kardiovaskularnog sistema. Intelektualno, ples povećava sposobnost pamćenja, razvija kreativnost i želju za novim saznanjima.

malidzin00066

Kroz interakciju

Kako bi deca uspešno ovladala pravilnim govorom, u radionici Mali Džin podstičemo opšte verbalne sposobnosti dece koje će, pored lepog izražavanja, doprineti i razvoju kreativnosti kod mališana. U radionici engleskog jezika trudimo se da prenesemo deci ljubav prema lepom izražavanju čime podstičemo razvoj jedne praktične veštine korisne za svakondnevne situacije rešavanja problema, snalaženja, saznavanja i sazrevanja.

 

Vaše dete i njegova budućnost su u centru našeg univerzuma.

Cenovnik

Radionica engleskog jezika: 2.000 rsd

Termini: Ponedeljak, Sreda, Petak 17.00 - 18.00

Komunikacija predstavlja osnov svakog uspešnog pojednica u budućnosti, zato je jako važno da dete od malih nogu stekne prave navike i znanja. Mi mu to možemo omogućiti.